عملOut Preloader

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آگهی های استخدام

آگهی های استخدام

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
نگهبان 1396/12/26 نگهبان , لنجان توافقی مرد
مربی 1396/12/26 مربی , لنجان حقوق اداره کار زن
استخدام کارورز 1396/12/26 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
سرپرست نت 1396/12/26 سرپرست نت , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1396/12/26 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
پرستارسالمند 1396/12/24 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
انباردار 1396/12/24 انباردار , اصفهان توافقی مرد
آبدارچی 1396/12/24 آبدارچی , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1396/12/22 کارگر ساده , اشترجان توافقی مرد
آشپز 1396/12/22 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارگر 1396/12/22 کارگر ساده , لنجان حقوق اداره کار مرد
استخدام کارورز 1396/12/21 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
کارگر 1396/12/21 کارگر خدماتی , فولادشهر توافقی مرد
ترشکار و فرزکار 1396/12/21 ترشکار و فرزکار , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1396/12/21 حسابدار , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1396/12/20 حسابدار , لنجان حقوق اداره کار زن
بازاریاب 1396/12/20 بازاریاب , لنجان حقوق اداره کار زن
منشی 1396/12/20 منشی , اصفهان توافقی زن
انباردار 1396/12/20 انباردار , اصفهان توافقی مرد
آشپز 1396/12/19 آشپز , مبارکه توافقی مرد
حسابدار 1396/12/19 حسابدار , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1396/12/19 حسابدار , اشترجان توافقی زن
استخدام کارورز 1396/12/19 استخدام کارورز , اشترجان توافقی زن
استخدام کارورز 1396/12/19 استخدام کارورز , اشترجان توافقی زن
استخدام کارورز 1396/12/19 استخدام کارورز , اشترجان توافقی زن
نگهبان 1396/12/19 کارگر فنی , اشترجان توافقی مرد
نگهبان 1396/12/19 کارگر فنی , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1396/12/19 کارگر فنی , اشترجان توافقی مرد
استخدام کارورز 1396/12/19 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
استخدام کارورز 1396/12/19 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
حسابدار 1396/12/19 حسابدار , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1396/12/19 کارگر تولید , اشترجان توافقی مرد
کنترل کیفیت 1396/12/19 کارشناس کنترل کیفیت qc , اشترجان توافقی مرد
پرستارکودک 1396/12/17 پرستار , لنجان توافقی زن
تایپیست حرفه ای 1396/12/17 تایپیست , لنجان توافقی زن
آشپز 1396/12/17 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارگر 1396/12/16 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
منشی 1396/12/16 منشی , لنجان توافقی زن
نانوا 1396/12/16 شاطر , لنجان توافقی زن
ریخته گری 1396/12/16 ریخته گر , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1396/12/16 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
راننده 1396/12/16 راننده پایه یک , مورچه خورت توافقی مرد
بازاریاب 1396/12/15 بازاریاب , لنجان توافقی زن
بازاریاب 1396/12/15 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
تکنسین داروخانه 1396/12/15 تکنسین داروخانه , لنجان توافقی زن
کارگر 1396/12/15 کارگر ماهر , همه شهرها توافقی مرد
بازاریاب 1396/12/14 بازاریاب , اصفهان توافقی زن
طراح گرافیک 1396/12/14 طراح , لنجان توافقی زن
صندوقدار 1396/12/14 صندوقدار , لنجان توافقی زن
مکانیک 1396/12/14 مکانیک صنعتی , اصفهان توافقی مرد