منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
منشی دفتر 1397/06/27 منشی , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/06/27 کارگر ساده , اشترجان توافقی مهم نیست
راننده بیل 1397/06/27 راننده بیل زنجیری , راننده بیل , اصفهان توافقی مرد
نانوا 1397/06/27 نانوا , مبارکه توافقی مرد
نگهبان 1397/06/27 نگهبان باز نشسته , لنجان توافقی مرد
کارمند اداری 1397/06/26 کارمند اداری , نجف آباد توافقی زن
کارگر 1397/06/26 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/06/26 راننده جرثقیل , اصفهان توافقی مرد
کارگر فنی 1397/06/26 کارگر فنی , مورچه خورت توافقی مرد
مکانیک خودرو 1397/06/25 فوق دیپلم مکانیک خودرو , مبارکه توافقی مرد
زیروبندسازی 1397/06/25 زیروبندسازی , لنجان توافقی مرد
کارشناس برق صنعتی 1397/06/25 دیپلم برق صنعتی , نجف آباد توافقی مرد
مدیر بازرگانی خارجی 1397/06/25 مدیر بازرگانی , نجف آباد توافقی مرد
مدیر مالی 1397/06/25 مدیر مالی , نجف آباد توافقی زن
حسابدار 1397/06/25 حسابدار , نجف آباد توافقی زن
کارشناس بازرگانی 1397/06/25 کارشناس بازرگانی , نجف آباد توافقی مرد
کارگر 1397/06/25 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
فروشنده 1397/06/25 فروشنده , لنجان توافقی زن
کارشناس بازرگانی 1397/06/25 کارشناس بازرگانی , نجف‌آباد توافقی مرد
کارمند اداری 1397/06/25 کارمند اداری , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1397/06/25 حسابدار , اصفهان توافقی زن
کارگر 1397/06/25 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1397/06/25 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/06/24 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/06/24 همه شهرها توافقی مرد
کارشناس IT 1397/06/24 کارشناس it , اصفهان توافقی زن
تراشکار 1397/06/24 تراشکار , لنجان توافقی مرد
سرپرست تولید 1397/06/24 سرپرست خط تولید , ارومیه توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/06/24 استخدام کارشناس مکانیک , اردکان توافقی مرد
حسابدار 1397/06/24 حسابدار , اصفهان توافقی زن
مربی رایانه 1397/06/24 مربی , لنجان توافقی زن
پرستار سالمند 1397/06/24 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
تراشکار 1397/06/22 تراشکار , لنجان توافقی مرد
راننده بیل 1397/06/22 راننده بیل , بندر عباس توافقی مرد
کارگر 1397/06/22 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
تضمین کیفیت و hse 1397/06/22 HSE , لنجان توافقی زن
اپراتور CNC 1397/06/22 اپراتور CNC , اشترجان توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1397/06/22 قالبند آرماتوربند , گچساران توافقی مهم نیست
کارگر 1397/06/22 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/06/21 فروشنده , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/06/21 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
بنا 1397/06/21 بنا , مبارکه توافقی مرد
کارگر 1397/06/21 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
تراشکار 1397/06/21 تراشکار , اشترجان توافقی مرد
کارورزی 1397/06/20 استخدام کارورز , نجف‌آباد توافقی زن
پرستار سالمند 1397/06/20 پرستار سالمند , چرمهین توافقی مهم نیست
شاطر 1397/06/20 شاطر , لنجان توافقی مهم نیست
کارگر فنی 1397/06/20 کارگر فنی , لنجان توافقی مرد
حسابدار 1397/06/20 حسابدار , اشترجان توافقی مرد
کوره بان 1397/06/20 کوره بان کوره القایی , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1397/06/20 همه شهرها توافقی مرد
حسابدار 1397/06/19 حسابدار ارشد , فلاورجان توافقی زن
بازاریاب 1397/06/19 بازاریاب , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/06/19 کارگر ساده , مورچه خورت توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/06/19 کارشناس فروش , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/06/19 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
کارشناس زبان 1397/06/19 کارشناس زبان , لنجان توافقی مرد
آشپز 1397/06/19 آشپز , لنجان توافقی مرد
کارگر فنی 1397/06/19 استخدام کارورز , نجف آباد توافقی مرد
برنامه نویسی cnc 1397/06/19 اپراتور CNC , اشترجان توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/06/19 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/06/18 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
کارگر 1397/06/18 کارگر ساده , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1397/06/18 جوشکار CO2 , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1397/06/18 حسابدار , نجف آباد توافقی زن
کارگر 1397/06/18 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
صندوقدار 1397/06/18 صندوقدار , لنجان توافقی زن
مهندس مکانیک 1397/06/18 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مهم نیست
حسابدار 1397/06/17 حسابدار , اشترجان توافقی زن
کارورزی 1397/06/17 استخدام کارورز , لنجان توافقی مرد
منشی دفتر 1397/06/17 منشی , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/06/17 استخدام کارورز , اشترجان توافقی زن
مهندس شیمی 1397/06/17 شیمی , اشترجان توافقی زن
پرستار سالمند 1397/06/17 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
بازاریاب 1397/06/17 بازاریاب , اشترجان توافقی مرد
حسابدار 1397/06/17 حسابدار , اشترجان توافقی زن
مهندس شیمی 1397/06/17 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
مهندس مکانیک 1397/06/17 استخدام کارشناس مکانیک , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/06/15 تراشکار , اصفهان حقوق اداره کار مرد
سرپرست فروش 1397/06/15 سرپرست فروش , مبارکه توافقی مرد
ویزیتور 1397/06/15 ویزیتور , مبارکه توافقی مرد
نگهبان 1397/06/15 آبدارچی , نجف‌آباد توافقی مرد
فروشنده 1397/06/14 فروشنده , لنجان توافقی مرد
تزریقاتچی 1397/06/14 پرستار-ماما-بهیار-فوریت های پزشکی , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/06/14 حسابدار , اشترجان حقوق اداره کار زن
کارشناس بازرگانی 1397/06/14 کارشناس بازرگانی , اشترجان توافقی مرد
کارشناس IT 1397/06/14 کارشناس it , اشترجان توافقی مرد
حسابدار 1397/06/14 حسابدار , اشترجان توافقی مرد
کارورزی 1397/06/14 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مرد
کوره بان 1397/06/14 کوره بان کوره القایی , اشترجان توافقی مرد
چرخکار 1397/06/13 چرخکار , لنجان توافقی زن
گارسون 1397/06/13 گارسون , لنجان توافقی زن
راننده پایه یک 1397/06/13 راننده پایه یک , لنجان توافقی مرد
نگهبان 1397/06/13 نگهبان باز نشسته , اشترجان توافقی مرد
کارشناس دامپزشکی 1397/06/13 کارشناس علوم دامی , باغبهادران توافقی مرد
سرپرست تولید 1397/06/13 سرپرست خط تولید , نجف آباد توافقی مرد
کارشناس IT 1397/06/13 کارشناس it , نجف آباد حقوق اداره کار مرد
حسابدار 1397/06/12 حسابدار , نجف آباد حقوق اداره کار مرد
کارشناس بازرگانی 1397/06/12 کارشناس بازرگانی , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1397/06/12 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد