منتظر بمانید

منتظر بمانید در حال بارگذاری ....

آخرین اگهی های

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
مهندس کشاورزی 1397/03/31 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
کارشناس صنایع 1397/03/31 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی زن
کارشناس مکانیک 1397/03/31 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد توافقی زن
کارشناس صنایع 1397/03/31 کارشناس صنایع , نجف‌آباد توافقی مرد
کارشناس مکانیک 1397/03/31 استخدام کارشناس مکانیک , نجف‌آباد توافقی مرد
تکنسین موتور برق 1397/03/31 موتوربند , نجف‌آباد توافقی مرد
جوشکار 1397/03/31 جوشکار , نجف‌آباد توافقی مرد
کارگر 1397/03/31 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
تراشکار 1397/03/31 تراشکار و فرزکار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
متخصص پزشکی 1397/03/30 مهندس پزشکی , نجف آباد توافقی زن
بازاریاب 1397/03/30 بازاریاب , اصفهان توافقی مرد
لوله کش 1397/03/30 لوله کش , لنجان حقوق اداره کار مرد
متخصص پزشکی 1397/03/30 مهندس پزشکی , نجف آباد توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/03/30 کارشناس فروش , نجف آباد توافقی مرد
کارمند اداری 1397/03/30 کارمند اداری , نجف آباد توافقی مرد
کنترل کیفیت 1397/03/30 کنترل کیفیت , نجف آباد توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/03/30 مهندس صنایع , نجف آباد توافقی مرد
حسابدار 1397/03/30 حسابدار , نجف آباد توافقی مرد
کارمند اداری 1397/03/30 کارمند اداری , نجف‌آباد توافقی زن
کنترل کیفیت 1397/03/30 کنترل کیفیت , نجف آباد توافقی زن
مهندس صنایع 1397/03/30 مهندس صنایع , نجف آباد توافقی زن
حسابدار 1397/03/30 حسابدار , نجف آباد توافقی زن
کارشناس فروش 1397/03/30 کارشناس فروش , نجف آباد توافقی زن
مدرس 1397/03/30 معلم , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/03/30 حسابدار , لنجان حقوق اداره کار زن
مدرس 1397/03/30 مدرس , لنجان توافقی مرد
جوشکار 1397/03/30 جوشکار CO2 , لنجان توافقی مرد
منشی دفتر 1397/03/29 منشی , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/03/29 منشی , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1397/03/29 حسابدار , اشترجان حقوق اداره کار زن
کارشناس شیمی 1397/03/29 شیمی , نجف آباد حقوق اداره کار زن
پرستار 1397/03/29 پرستار-ماما-بهیار-فوریت های پزشکی , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/03/29 منشی , لنجان توافقی زن
کارگر 1397/03/29 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/03/29 حسابدار , لنجان توافقی زن
کارمند اداری 1397/03/29 کارمند اداری , لنجان توافقی زن
مربی 1397/03/29 مربی , باغبهادران توافقی زن
مربی 1397/03/29 مربی , باغبهادران توافقی مرد
پیک موتوری 1397/03/29 پیک موتوری , لنجان توافقی مرد
کارگر 1397/03/29 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مدیر پروژه 1397/03/28 مدیر پروژه , اشترجان توافقی مرد
مدیر کنترل کیفیت 1397/03/28 کنترل کیفیت , اشترجان توافقی مرد
مدیر تولید 1397/03/28 مدیر تولید , اشترجان توافقی مرد
کارگر فنی 1397/03/28 کارگر فنی , مورچه خورت توافقی مرد
مهندس صنایع 1397/03/28 مهندس صنایع , اصفهان حقوق اداره کار مرد
اپراتور دستگاه 1397/03/28 اپراتور , اصفهان توافقی مرد
کارمند اداری 1397/03/28 کارمند اداری , اشترجان حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/03/28 حسابدار , اشترجان حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/03/28 حسابدار , اشترجان توافقی مرد
راننده بیل 1397/03/28 راننده بیل لاستیکی , مورچه خورت توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/03/28 کارشناس فروش , نجف آباد توافقی مرد
کارشناس فروش 1397/03/28 کارشناس فروش , اشترجان توافقی مهم نیست
کارشناس مکانیک 1397/03/28 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان حقوق اداره کار مرد
برقکار خودرو 1397/03/28 برقکار صنعتی , اشترجان توافقی مرد
کارشناس مکانیک 1397/03/28 استخدام کارشناس مکانیک , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/03/27 فروشنده , لنجان توافقی زن
کارشناس بهداشت محیط 1397/03/27 بهداشت محیط , لنجان توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/03/27 راننده , لنجان توافقی مرد
کارورزی 1397/03/27 استخدام کارورز , اشترجان توافقی مهم نیست
فروشنده 1397/03/27 فروشنده , لنجان توافقی زن
کارشناس مکانیک 1397/03/27 استخدام کارشناس مکانیک , اشترجان توافقی مرد
نقاش ساختمان 1397/03/27 نقاش ساختمان , لنجان توافقی مرد
الکترونیک 1397/03/27 کاردانی فنی , اصفهان توافقی مرد
تراشکار 1397/03/27 تراشکار , اشترجان حقوق اداره کار مرد
کارشناس متالورژی 1397/03/24 کارشناس متالوژی , لنجان توافقی مرد
فروشنده 1397/03/23 فروشنده , اصفهان توافقی زن
فتوشاپ کار 1397/03/23 فتوشاپ کار , لنجان حقوق اداره کار مرد
کارمند بازاریابی و فروش 1397/03/23 کارمندفروش , اشترجان توافقی زن
کارشناس برق 1397/03/23 کارشناس برق , لنجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/03/23 راننده جرثقیل , لنجان توافقی مرد
آبدارچی 1397/03/23 آبدارچی , اصفهان حقوق اداره کار مرد
راننده لیفتراک 1397/03/23 راننده لیفتراک , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر 1397/03/23 کارگر فنی , اشترجان توافقی مرد
راننده پایه یک 1397/03/23 راننده ویژه , اشترجان توافقی مهم نیست
راننده پایه یک 1397/03/23 راننده پایه یک , ارومیه توافقی مرد
کارگر 1397/03/22 کارگر ساده , سفید دشت توافقی مرد
کارگر 1397/03/22 کارگر ساده , لنجان توافقی زن
کارورزی 1397/03/22 استخدام کارورز , لنجان توافقی زن
کارشناس شیمی 1397/03/22 شیمی , لنجان توافقی مرد
راننده پایه دو 1397/03/22 راننده با ماشین , لنجان توافقی مرد
کارشناس بازرگانی 1397/03/22 کارشناس بازرگانی , اشترجان توافقی مرد
مدیر تولید 1397/03/22 مدیر , اشترجان توافقی مرد
کمک آشپز 1397/03/21 کمک آشپز , لنجان توافقی زن
مونتاژکار 1397/03/21 مونتاژ کار , اصفهان توافقی مرد
کارگر 1397/03/21 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
نقاش پیستوله کار 1397/03/21 نقاش , اصفهان توافقی مرد
نقاش خودرو 1397/03/21 نقاش خودرو , اصفهان توافقی مرد
پرسکار 1397/03/21 پرسکار , اصفهان حقوق اداره کار مرد
داربست بند 1397/03/21 پیمانکار داربست بند , اردکان توافقی مرد
ایمنی 1397/03/21 HSE , اردکان توافقی مرد
قالبند آرماتوربند 1397/03/21 قالبند آرماتوربند , گچساران توافقی مرد
تراشکار 1397/03/21 تراشکار , اصفهان توافقی مرد
برقکار خودرو 1397/03/21 برقکار صنعتی , لنجان توافقی مرد
پرستار سالمند 1397/03/20 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
منشی دفتر 1397/03/20 منشی , لنجان توافقی زن
مدیر اداری 1397/03/20 مدیر اداری , نجف‌آباد توافقی زن
پرستار سالمند 1397/03/20 پرستار سالمند , لنجان توافقی زن
حسابدار 1397/03/20 حسابدار , اشترجان حقوق اداره کار زن
کارشناس فروش 1397/03/20 کارشناس فروش , اصفهان توافقی مرد
حسابدار 1397/03/20 حسابدار , لنجان توافقی زن